خرید اقساطی ردیاب ایگل ویژه کارکنان نیروگاه شهید منتظری

کارکنان نیروگاه شهید منتظری با در دست داشتن معرفی‌نامه، می‌توانند به شرکت ایگل مراجعه کرده و ردیاب خودرو ایگل را دریافت کنند. مبلغ ردیاب خریداری شده در 5 قسط به صورت ماهیانه از حقوق مشترکین، کم خواهد شد.

فروشگاه