اپلیکیشن ردیابی

با هِلیکـــس ماشـــینت رو را در لحظــــــه ردیابی و رصـــــــد کن

ردیابی آنلاین بر اساس وضعیت سفر

نمایش آنلاین موقعیت و اطلاعات خودرو بر اساس وضعیت در سفر، پارک و …

جزئیات مسیر و پارامترهای عملکردی

نمایش مسیر حرکت خودرو به همراه پارامترهای عملکردی، رفتار، سنسورها، رویدادها و …

مدیریت سرویس‌های تعمیر‌ونگهداری

قابلیت محاسبه طول عمر سرویس‌ها بر اساس عملکرد خودرو به همراه نظارت بر هزینه‌ها

null
نمایش تاریخ و زمان استفاده
null
تاریخچه خاموش بودن خودرو
null
مشاهده هزینه‌های سفر
null
امتیازدهی به نحوه رانندگی
null
سفارشی‌سازی و برنامه‌ریزی رویدادها
null
تنظیم نحوه نمایش بهینه خودرو
null
مشاهده رویدادهای رخ داده در مسیر

دریافت نسخه اندروید هلکیس از گوگل‌پلی و بازار

null

اپلیکیشن ردیابی

با هِلیکس ماشینت رو را در لحظـه ردیابی و رصـد کن

ردیابی آنلاین بر اساس وضعیت سفر

نمایش آنلاین موقعیت و اطلاعات خودرو بر اساس وضعیت در سفر، پارک و …

جزئیات مسیر و پارامترهای عملکردی

نمایش مسیر حرکت خودرو به همراه پارامترهای عملکردی، رفتار، سنسورها، رویدادها و …

مدیریت سرویس‌های تعمیر‌ونگهداری

قابلیت محاسبه طول عمر سرویس‌ها بر اساس عملکرد خودرو به همراه نظارت بر هزینه‌ها

دریافت هِلکیس از گوگل‌پلی و بازار