توافق‌نامه‌ها و شرایط گارانتی

مواردی که شامل گارانتی نمی‌شود:

  • صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل‌ونقل نامناسب توسط خریدار، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش و حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق خودرو، رعدوبرق و حوادث طبیعی.
  • استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.
  • دستگاه هایی که دستکاری شده و یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان مجاز دلفین آپادانا تعمیر شوند.
  • هر نوع دستکاری، خدشه یا کنده شدن برچسب سریال یا هولوگرام دستگاه.
  • صدمات و خرابی‌های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاه‌ها، تجهیزات و لوازم جانبی غیرسازگار و معیوب، صدمات ناشی از نصب و به‌روزرسانی هر نوع فایل، نرم افزار و … .

ضروری است پیش از استفاده از محصولات و خدمات دومینی، این متن به دقت مطالعه گردند. استفاده از این محصولات به منزله قبول تمامی شرایط ذیل بوده و هرگونه ادعا و یا اعتراض آتی در این خصوص را بلااعتبار می‌نماید.

توجه: هرگونه علامت، عدد، کلمه، تصویر و یا نشان الکترونیک که مثبت هویت امضاکننده باشد و به این سند یا سایر اسناد صادره در این زمینه ملحق شود به منزله امضای الکترونیک و همانند امضای دست نویس واجد اعتبار خواهد بود و امضاکننده را مفاد سند ملتزم می‌نماید.