خرید اقساطی ردیاب ایگل ویژه دارندگان کاسیان کارت

کارکنان شرکت ذوب‌آهن می‌توانند با مراجعه به شرکت ایگل و بدون هیچ پیش پرداختی، با استفاده از کاسیان کارت، ردیاب را خریداری کنند. مبلغ ردیاب در 6 قسط به صورت ماهیانه از حقوق آن‌ها کسر خواهد شد.

فروشگاه